Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Urschel Laboratories, Inc. en al haar kantoren en werknemers wereldwijd gaan serieus om met de privacy van onze klanten en leveranciers.  Lees onze privacyverklaring en wees gerust dat uw gegevens worden beschermd.


Op wie is het van toepassing?
Het privacybeleid van Urschel is van toepassing op elke persoon die zijn persoonsgegevens verstrekt, die door Urschel worden verzameld, zodat wij zaken met u kunnen doen.  

Welke gegevens verzamelt Urschel?
Of het nu gaat om een ​​online-aanvraag of rechtstreeks contact met u, Urschel verzamelt en bewaart persoonsgegevens van vertegenwoordigers van klanten en leveranciers, waaronder:

  • voor- en achternaam;
  • bedrijfsnaam en adres;
  • functie;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer.

Iedereen kan Urschel.com bezoeken zonder persoonsgegevens te onthullen.   Als u via onze website een vraag wilt stellen aan Urschel, wordt u gevraagd om dit beleid te lezen en ons toestemming te geven voor het ontvangen van de gegevens die uitsluitend door u worden verstrekt. 

Hoe gebruikt Urschel persoonsgegevens?
Urschel gebruikt persoonsgegevens die zijn verstrekt om:

  • contact met u op te nemen met betrekking tot uw vraag naar onze producten;
  • u te voorzien van gevraagde productinformatie;
  • u te voorzien van de producten en diensten die u aanvraagt.

 
Urschel ontvangt geen persoonsgegevens van marketingdiensten van derden, via openbare registers of via andere organisaties.  Ook deelt Urschel de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers zonder toestemming niet met derden.  

Urschel maakt geen gebruik van cookies.

Urschel ontvangt geen persoonsgegevens door het gebruik van Google Analytics.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn persoonsgegevens worden bewaard? 
Als u niet wilt dat Urschel uw persoonsgegevens bewaart, kunt u ons vragen deze te verwijderen. U kunt Urschel ook verzoeken u inzicht te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben en hoe ze worden opgeslagen en gecorrigeerd indien er sprake is van fouten. 
 
Hoe worden mijn gegevens beschermd?
Het voornaamste doel van Urschel is ervoor te zorgen dat de gegevens van onze klanten en verkopers beschermd zijn tegen datalekken. We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen en zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen als uw gegevens zijn benaderd door onbevoegde personen of entiteiten, onjuist zijn bekendgemaakt of gebruikt, onjuist zijn beheerd, of zijn gewijzigd of verwijderd. Alle werknemers van Urschel wereldwijd hechten waarde aan uw privacy en hebben de verantwoordelijkheid uw gegevens te beschermen.
   
Met wie kan ik contact opnemen over mijn persoonsgegevens?
Als u vragen heeft over hoe Urschel uw privacy waarborgt, welke persoonsgegevens we eventueel opslaan, het verwijderen of corrigeren van uw persoonsgegevens, of in het algemeen over de mogelijkheid van Urschel om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via privacy@urschel.com.
 
Functionarissen voor gegevensbescherming: Eric Buss, Urschel Laboratories, Inc.; Richard Cranefield, Urschel International Ltd.; Megan Pikula, Urschel Laboratories, Inc.;
Urschel Laboratories, Inc.
1200 Cutting Edge Drive
Chesterton, IN 46304, U.S.A.
E-mail: privacy@urschel.com
Website: www.Urschel.com/privacy-statement/

v. 8

          

Handelsmerkgegevens

Urschel, Affinity, Affinity Integra, Comitrol, Comitrol-logodesign, DiversaCut, DiversaCut-logodessigns, DiversaCut 2110, DiversaCut 2110A, DiversaCut SPRINT, Flat-V, MicroAdjustable, QuantiCut, QuantiCut-logodesign, TranSlicer, TranSlicer-logodesigns, TranSlicer 2000, TranSlicer 2500, MicroSlice, Velocicut, Velocicut logo-ontwerp, Urschel huismerksymbool, Flo-Cut (uitsluitend VS), Urschalloy, het logo van Global Leader in Food Cutting Technology, en Urschel the Size Reduction Specialists zijn allemaal geregistreerde handelsmerken van Urschel Laboratories, Inc.  ™M VersaPro en SlideLocc pending.  ®Allen-Bradley is een geregistreerd handelsmerk van Rockwell Automation. Alle rechten voorbehouden. 

Copyright © 2022, Urschel Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, animaties, video's, muziek, geluiden en andere materialen op deze website ("site") zijn onderworpen aan de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Urschel Laboratories, Inc., haar gelieerde bedrijven en licentiegevers. Urschel Laboratories, Inc. bezit de auteursrechten in de selectie, coördinatie en opstelling van de materialen op deze site. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik of distributie, en mogen niet worden aangepast of opnieuw worden geplaatst op andere sites.