Verklaring moderne slavernij en mensenhandel

Verklaring moderne slavernij en mensenhandel

 
Deze verklaring wordt afgegeven in overeenstemming met artikel 54 van de Britse wet op de moderne slavernij van 2015. 
 
Onder de term 'moderne slavernij' vallen slavernij, erfdienstbaarheid, dwang- en verplichte arbeid en mensenhandel. Het omvat het uitoefenen van het eigendomsrecht op een persoon; het dwingen of bedreigen van iemand om werk te verrichten dat hij of zij niet vrijwillig zou doen; en het regelen of vergemakkelijken van de reis van een andere persoon met het oog op uitbuiting van die persoon (zelfs wanneer de persoon instemt met de reis). 
 
Urschel International Limited neemt sterk stelling tegen slavernij en mensenhandel en zet zich in voor ethische handel.
 
Wij verzetten ons tegen alle vormen van slavernij en mensenhandel en geven deze verklaring af om de stappen uiteen te zetten die wij zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat onze activiteiten en toeleveringsketen vrij zijn van slavernij en mensenhandel. 
 
Over ons
 
Wij zijn een onderneming die voedselsnijmachines produceert en verkoopt aan voedselverwerkende en gerelateerde bedrijven. 
 
Ons moederbedrijf is Urschel Laboratories Inc., dat zijn hoofdkantoor heeft in de Verenigde Staten van Amerika.
 
Onze jaaromzet inclusief dat van onze dochterondernemingen bedraagt iets meer dan £ 36 miljoen. 
 
Urschel International Limited heeft zeven dochterondernemingen, die ook voedselsnijmachines verkopen. Deze dochterondernemingen zijn gevestigd in Polen, Frankrijk, Argentinië, Spanje, Nederland, Zwitserland en Duitsland. Het betreft de volgende bedrijven:
 
Urschel International Polska Sp. z.o.o. 
 
SCI Urschel Laboratoires 
 
Urschel LatinoAmerica, S.R.L 
 
Urschel Espana S.L, 
 
Urschel B.V. 
 
Urschel AG
​ 
Urschel Deutschland GmbH 
 
Deze verklaring wordt afgegeven namens Urschel International Limited en de dochterondernemingen.
 
Onze toeleveringsketens zijn hoofdzakelijk als volgt samengesteld:
 
Ons moederbedrijf in de Verenigde Staten van Amerika vertegenwoordigt 80% tot 90% van onze toeleveringsketen - het levert onderdelen en snijapparatuur (aan ons en aan onze dochterondernemingen).
 
Het overige deel van de toeleveringsketen bestaat uit:
 
leveranciers van onderdelen, gereedschap en motoren; en
 
fabrieken van plaatstaal.
Het belang dat wij hechten aan ethische handel
 
Deze verklaring geeft aan hoe belangrijk wij het vinden dat wij ethisch en integer handelen in al onze zakelijke relaties en effectieve systemen en controlemaatregelen implementeren en opleggen om ervoor te zorgen dat er nergens in ons bedrijf of in onze toeleveringsketens slavernij of mensenhandel plaatsvindt. 
 
Leveranciers
 
Om het risico op slavernij en mensenhandel binnen onze toeleveringsketen vast te stellen en te monitoren, kunnen wij het volgende ondernemen:
 
Leveranciers doorlichten om ons ervan te verzekeren dat zij ethische handelspraktijken nastreven voordat wij bestellingen plaatsen bij nieuwe leveranciers. 
 
Antislavernij- en mensenhandelbepalingen opnemen in onze contracten met leveranciers. 
 
Waar dat passend geacht wordt, nieuwe en bestaande leveranciers bezoeken om ervoor te zorgen dat onze normen inzake ethisch transparante toeleveringsketens worden nageleefd. 
 
Alle grote leveranciers kunnen verzocht worden de stappen die zij nemen om moderne slavernij te elimineren aan ons te rapporteren. 
 
Onze leveranciers verzoeken om een schriftelijke bevestiging dat er geen uitzendkrachten worden uitgebuit in de vorm van slavernij of mensenhandel. 
 
Ons moederbedrijf heeft ook aan ons bevestigd dat het zich inzet voor ethische arbeidspraktijken. 
 
Uitzendkrachten
 
Wij nemen alleen uitzendkrachten in dienst via gerenommeerde uitzendbureaus die zich houden aan ons antislavernij- en mensenhandelbeleid.
 
Alle uitzendkrachten moeten op de eerste dag dat ze bij ons werken een document ondertekenen.   Deze overeenkomst bevestigt dat de uitzendkracht niet onmenselijk wordt behandeld door het uitzendbureau en geeft informatie over hoe men bezorgdheid kan uiten. 
  
Om te garanderen dat er geen dwang-, slaven- of kinderarbeid wordt verricht, controleren lijnmanagers tijdens het inwerken van een uitzendkracht of hij/zij ouder is dan 16 jaar, geen wervingskosten heeft betaald om het werk te verkrijgen, niet zijn/haar paspoort heeft moeten inleveren en de vrijheid heeft om het uitzendbureau te verlaten wanneer hij/zij dat wil. 
 
Klanten 
 
Wij werken nauw samen met onze grootste klanten om ervoor te zorgen dat wij ons houden aan alle arbeidspraktijken en -procedures die worden vermeld in hun audits, inclusief hun systemen die zijn gericht op het beperken van de risico's op slavernij en mensenhandel. 
 
Medewerkers
 
Alle nieuwe medewerkers worden rechtstreeks aangesteld en er wordt gecontroleerd of zij gerechtigd zijn om in het Verenigd Koninkrijk te werken. 
Er vindt geen dwang-, slaven- of onvrijwillige arbeid plaats.
Alle overwerk vindt plaats op vrijwillige basis. 
 
Training
 
Om ervoor te zorgen dat de risico's op moderne slavernij en mensenhandel binnen onze toeleveringsketens en activiteiten in hoge mate bekend zijn, zullen wij onze medewerkers trainen. 
 
Wij kunnen onze zakenpartners ook vragen hun medewerkers en leveranciers te trainen.
 
Straffen bij overtreding
 
Als wordt vastgesteld dat een leverancier betrokken is bij enige vorm van moderne slavernij, dan kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding, het contract of met onmiddellijke ingang of op de verlengingsdatum worden beëindigd.
 
Als wordt vastgesteld dat een medewerker in strijd met een van onze beleidsregels heeft gehandeld, of op de hoogte is van of heeft nagelaten melding te maken van een verdenking van moderne slavernij binnen ons bedrijf of onze toeleveringsketens of dit heeft gedoogd, zal de disciplinaire procedure van het bedrijf op hem/haar van toepassing zijn.
 
Als wordt vastgesteld dat een uitzendbureau zich in enige vorm inlaat met moderne slavernij, zal de samenwerking worden beëindigd.
 
 
Deze verklaring inzake slavernij en mensenhandel wordt afgegeven in verband met artikel 54(1) van de Britse wet op de moderne slavernij van 2015 voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018. 
 
De verklaring werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 18 april 2019. 
 
Richard Cranefield
director
URSCHEL INTERNATIONAL LIMITED